ollisaarinen

Voiko vaalikoneilla manipuloida puoluekannatusta?

Vastasin tärkeimpiin vaalikoneisiin. Olen periaatteessa suuri vaalikoneiden ystävä, mutta vuosien mittaan olen joutunut hieman pettymään siihen, ettei vaalikoneita ylläpitävillä medioilla ole riittäviä resursseja niiden kehittämiseksi. Vaalikone voisi olla merkittävä apu ehdokasvalinnassa, mutta kevyesti rakennettu kysymysjoukko ei välttämättä auta edes puoluevalinnassa.

Sinänsä vaalikoneen laatimiseen liittyy suuria vaatimuksia, koneen tulisi kattaa relevantit poliittiset asiakokonaisuudet muutamalla hyvin muotoillulla kysymyksellä. Kysymysten sanamuotoihin liittyy väkisinkin arvolatauksia ja myös väärinymmärryksen mahdollisuuksia. Toivoisinkin, että normaalin poliitikan tutkimuksen ohella yliopistoissa ylläpidettäisiin vaikka gradujen kautta sellaista politiikan faktorien päivittämisen perustutkimusta, jonka varaan mediat voisivat vaalikoneitaan ja kysymyksiään rakentaa.

Tämänkertaisista vaalikoneista puuttui monta ulottuvuutta. EU:n toivottua kehityslinjaa ei juuri sivuttu, verotuksen rakenteesta ei ollut mielekkäitä kysymyksiä, perusturvasta kysyttiin lähinnä perustuloa ja  isien vanhempainrahakautta ja hoitovapaan tarvetta. Jokaiseen palkanmaksuun nettomääräisesti merkittävästi liittyvä turvan jakautuminen ansioturvaan ja perusturvaan ei näkynyt kysymyksissä. Varsin tärkeä asia väliportaan hallinnon mielekkyydestä erityisesti verottavan demokratian osana ja siihen liittyen kuntien tehtäväkentän järkevyys jäi melkein kattamatta, tutkimusvarojen suuntauksen ongelmaa lähestyttiin vain yliopistorakenteen kautta ja niin edelleen.

Kolmeenkymmeneen kysymykseen onkin vaikea tiivistää koko politiikan kenttää. On myös mahdoton objektiivisesti arvioida miten hyvin kone toimi omalla kohdalla. Teen nyt kuitenkin arvion sillä näihin koneisiin liittyi muutama ongelma.

Helsingin Sanomain vaalikonetta koskeneessa keskustelussa tuli ilmi toimituksen tervejärkinen kanta, että vaalikone toimii luotettavasti korkeintaan puoluevalinnassa. Onkin selvä, että kun itsekin vastaa kysymyksiin eri kerroilla eri tavoin ja ymmärtää jotkut kysymykset ehkä eri lailla kun on tarkoitettu niin sama koskee myös vaalikoneeseen vastannutta ehdokasta, joten molemmissa päissä syntyy hajontaa yhteensopivuuden luotettavuutta häiriten. Sen sijaan puolueen ehdokkaiden keskimääräiset vastaukset ovat tilastollisesti vakaampia, joten oma epävakaa vastaus vertautuu puoluekeskiarvoon luotettavammin kuin yksittäiseen ehdokkaaseen. HBL ei edes anna ehdokaskohtaisia suosituksia, ainoastaan puoluevalinnan.
 

Ensin puutteita:

Yle näyttää ehdokkaiden järjestyksen ensimmäisestä kysymyksestä lukien, mikä voi johdatella viatontakin mieltä korjaamaan vastausta etukäteen mieluisan ehdokkaan suuntaan.

HS: Kysymysten kattavuus hieman arveluttaa. Kärkeä lukuunottamatta puolueet eivät oikein erotu toisistaan.

Ilta-Sanomat:  Älytön kysymys "Vähävaraisille lapsiperheille tulee maksaa erillinen 200 euron lapsilisä". Olisi helppo olla samaa mieltä mutta käytännössä vaikea juttu vähävaraisuuden ja muun vähävaraisuuteen liittyvän perusturvan määrittelemisen vuoksi.  Hieman kärjekkäitä kysymyksiä muutenkin ja yksi täysi turha hajonnan aiheuttaja talviajasta. Moneen joutui vastaamaan eos.

Alma:  Kysymyksen saa ohittaa ja sitä saa painottaa. Näyttää ehdokkaat vastatessa. Samassa kysymyksessä kaksi asiaa "Vanhustenhoidon laatua pitää nostaa tuloverotusta kiristämällä". Tähän voisi vastata jos olisi kysytty "verotusta kiristämällä" mutta miten vanhustenhoito ja verotuksen rakenne kuuluvat yhteen? Ohitetaan. Jouduin ohittamaan monta kysymystä väitteiden ongelmallisuuden vuoksi.

HBL: Liian yksinkertaistavaa kysyä "tulisiko pääomaverotusta kiristää?" koska osin verotus on liian kireää ja osin liian löysää joten asiaa tulisi kysyä todellisen tilanteen mukaan eikä asennekysymyksenä.

MTV: Liukuasteikko luo näennäisvaliditeettia ja lisää käytännössä hajontaa koska vaikea vastata samoin kahdesti. En löytänyt puhelinsovelluksesta puoluesuositusta. Väite "Julkisen sektorin työntekijöiden lomaetuuksia tulee leikata" on esimerkki väitteestä johon on vaikea vastata ilman reunaehtoa kuten "kunhan työajan pidennys korvataan palkassa" tai päinvastoin "ilman palkkakompensaatioita".

 

Tulokset:
 

Ehdokassuositus
 

Sain pääosin nuoria edistyksellisiä ehdokassuosituksiksi, mihin voin vanhana ukkona olla tyytyväinen. Helsinkiläiselle tuli piraatteja, liberaaleja, vihreitä, eläinoikeutta ja jopa feministejä, mutta myös rkp:n, LiikeNytin ja vassareiden fiksua kärkeä. Kommunistit, persut ynnä muut väyrysläiset pitivät perää. Yleisarviona ehdokassuosituksista voi sanoa, että keskimääräinen laatu vastasi kysyntään, mutta varsinaista ehdokasta ei ole helppo valita. Muista poiketen IS antoi kokoomuksen nuoria kärkeen ja Mtv LiikeNyttiläisiä. Muutoin Kokoomus ja Sdp loistivat edistyksellisten nuorten poissaololla paitsi että Yle antoi kokoomuksen kärkeen nuorekkaan Juhana Vartiaisen ja sdp:n ehdokkaaksi nuoren Pilvi Torstin.

 

Puoluesuositus
 

Yhden miehen otokseni on sitä mieltä, että koneiden tulisi antaa luotettava puoluesuositus. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Yle: eläintenoikeuspuolue, piraatit, vihreät, liberaalit, feministit, rkp ja vassarit.

Hesari: piraatit, eläinoikeuspuolue, Liike Nyt, rkp, liberaalit, vihreät, sdp, keskusta, vassarit

Ilta-Sanomat
(pienin eroin): kokoomus, piraatit, liberaalit, Liike Nyt, eläinoikeuspuolue, rkp, keskusta, vihreät

Alma
Piraatit, liberaalit ja keskusta: Heikoimmat feministit, vassarit ja vihreät

HBL (ei pienpuolueita)
vassarit, vihreät, rkp

Mtv: En löytänyt puoluesuositusta puhelinsovelluksesta, kärjessä LiikeNytin ja rkp:n ehdokkaita.

Tuloksissa on vakautta siten, että pienistä puolueista piraatit ja suurista vihreät ovat systemaattisimmin kärjessä. Kuitenkin Alma heittää vihreät häntäpäähän ja nostaa keskustan, mikä on vastoin muiden koneiden linjaa.

Ilta-Sanomat onnistuu nostamaan kokoomuksen kärkeen ja Hbl antaa vassareille kärkipaikan. Vaikka minulla onkin laaja sydän niin ei näin laaja. Ilmeisesti IS koukutti jollain autoilukysymyksellä ja HBL:n vasemmistolaisfeministinen toimitus samtyckellä.

Vaikka yleisesti ottaen sain eri koneista yleissuositukseksi vihreän piraatin tai piraatin vihreän niin vapaamielinen oikeistoliberaaliuteni ei kohdannut riittävästi vastinkymyksiä ja tulin värjätyksi liian punavihreäksi.  Alman diffuusi tulos on merkki kelvottomasta koneesta.

Seikka, että yksi kone antaa kärkeen kokoomuksen ja toinen vasemmistoliiton osoittaa, että kysymyksillä on mahdollista myös manipuloida tahallisesti. Jos joku taho tahtoo ohjata äänestyskäyttäytymistä ja varat riittävät etukäteistestaukseen kuni hollywoodelokuvan koekatseluissa niin on mahdollista ujuttaa koneisiin ohjaavia kysymyksiä. Tämän voi hoitaa vaikka esittämällä ehdokkaille enemmän kysymyksiä ja valikoimalla jotain puoluetta suosivat koeäänestyksessä. Tietysti ongelma  koskee tiedonvälitystä ylipäätään mutta on koneessa verhotumpi.

Luotan itse medioittemme tietynasteiseen viattomuuteen, mutta olettaen, että vaalikoneet ovat poliittisten toimitusten kahvipöydissä testattuja ja antavat vaihtelevia tuloksia voi  tämä heijastua myös siinä todellisuuskuvassa, minkä kukin toimitus meille ylipäätään välittää.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset