ollisaarinen

Työmarkkinatuki ja tuloverotus

Professori Heikki Hiilamo on todennut työmarkkinatuen verotuksen turhaksi, koska työmarkkinatuella elävä joutuu turvautumaan toimeentulotukeen muun muassa näitä veroja maksaakseen. Itse esittäisin ongelman pikemminkin vaatimukseksi tuloverotuksen yleiseksi yhtenäistämiseksi, pääomaverotusta lukuun ottamatta.

Ongelma juontuu jostain 1980 -luvulta, jolloin ansiotuloa ruvettiin suosimaan etuustuloihin nähden ilmeisesti kuvitellun kannustusvaikutuksen vuoksi. Myöhemmin eläketulon verotusta taivutettiin ansiotulon verotuksen suuntaan pienten eläkkeiden osalta. Etuustulot jäivät ankarimmin verotetuiksi. Tätä pehmentää, että toimeentulotuki ja asumistuki ovat verottomia mistä seuraa, että Hiilamon esittämä ongelma jää huonosti määritellyksi: Pienituloisen kokonaisveroaste riippuu hänen saamiensa verottomien tulojen ja verollisten tulojen summasta ja suhteesta.

Työmarkkinatuen perusmäärä on 8640 euroa vuodessa. Siitä menee Helsingissä kuntaveroa sekä sairaanhoitomaksua ynnä Yleveroa 16 % eli 1352 euroa vuodessa.

Saman suuruisesta eläkkeestä tai vastaavasta ansiotulosta menee ainoastaan Yleveroa 58 euroa, veroasteen ollessa alle prosentin.

Vastaava verotettava ansiotulo saadaan, kun 9109,5  euron ansiotulosta vähennettään siirretty palkka, eli palkansaajan ansiosidonnaiset vakuutusmaksut jolloin verotettavaksi ansiotuloksi jä 8640 euroa.

Takuueläke on hieman työmarkkinatukea korkeampi. Näillä tulotasoilla tulonsaaja on oikeutettu verottomaan asumistukeen, mikä alentaa efektiivistä veroastetta.

Pienimmät tuntipalkat lienevät 8 euron paikkeilla jolloin kuukausipalkka on 150 * 8 =  1200 euroa /kk vastaten noin 15 000 euron vuosiansioita. Tästä varsinaiset verot ilman paivärahamaksuja ovat  Helsingissä  noin 660 euroa, joten selvästi korkeammasta tulosta joutuu palkansaaja maksamaan selvästi vähemmän veroa kuin työmarkkinatuella sinnittelevä.

Voidaan helposti tulla johtopäätökseen, että henkilöverotuksen eri tulolajien erilainen kohtelu ei ole tasa-arvo- ja oikeudenmukaisuusmielessä perusteltua.  Olisi siis luovuttava erillisistä perus-, eläke-, ansiotulo- ja työtulovähennyksistä jolloin taulukko kohtelisi kaikkia tulonsaajia samoin.

Sen sijaan etuuksien verottomuutta en professori Hiilamon tavoin kannata. Asumistuki ja toimeentulotuki olisi myönnettävä verolllisina, toimeentulotuki tietenkin noin kuntaveron määrällä korotettuna. Verotuksen oikeudenmukaisuus toteutuu nimenomaan veron määrän suhteessa tuloon, ei mitenkään muuten.

Yleistä pääomatuloveroa ei ole syytä tuoda henkilöverotuksen progression piiriin monestakaan syystä, joista yksi on sijoitusten ajallisen allokaation ongelma kalenteritulon suhteen. Pääomatuloverotus tulisi kuitenkin saattaa sisäisesti neutraaliksi mikä merkitsee lobbarikieltoa verohallitukseen. Nykyinen yli 30 prosentin pääomatuloveroaste on vähintäänkin riittävä ylittäen useimpien ansiotulonsaajien veroasteen ilman ansiontulon vakuutusmaksuja, jotka eivät pääomatuloa koske.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän MikaPietil kuva
Mika Pietilä

En tiedä, onko Helsingissä eri laki kuin muualla Suomessa, mutta työttömyysturvan peruspäivärahasta menee lain mukaan 20% ennakkoa. Maksoin vähemmän veroa nelinkertaisesta palkasta, ja silloin työtön vaimoni ei saanut mitään, koska puolison tulot olivat juuri sopivasti sen suuruiset, että leikkasivat työttömyysturvan kokonaan. Onneksi tämä leikkuri on jo poistunut, vaikka ehti monen elämää pilata pitkään.

Käyttäjän ollisaarinen kuva
Olli Saarinen

Jos maksat kirkollisveroa ja kuntasi veroprosentti on Helsinkiä korkeampi voi 20 % olla lähellä lopullista veroa mihin sitten sitten vaikuttavat myös muut vuoden aikana saadut tulot.

Kuten toteat päivärahasta menee roima vero. Vastaavasta ansiotulosta ei mene kuin ansionvakuutusmaksut ja Ylevero. Tämä on mielestäni väärin: tulot tulisi saada samalle viivalle mitä yllä yritin esittää myös verottomien tulojen osalta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset