ollisaarinen

Osakelajien yhdistäminen - oligarkkien ruletti

1980-luvun lopulla elettiin osakeantiboomia ja minäkin merkitsin muutamalla säästyneellä satasella muun muassa Rakentajain Konevuokraamon ja Finlandia Interfacen osakkeita. Nykyään yhtiöt eivät enää kehtaa esiintyä näillä nimillä. Kävin jopa Finlandia Interfacen ensimmäisessä annin jälkeisessä yhtiökokouksessa kahvilla. Sen enempää osakeantiesitteissä kuin yhtiökokouksessakaan ei tullut mainituksi, että annissa saaduilla B-osakkeilla, joilla oli heikompi äänivalta, oli myös pienempi oikeus yhtiöiden omaisuuteen. Päinvastoin, yhtiöön osuutta myyneet äänivaltaiset A-osakkaat ottivat uudet rahoittajat avosylin rakentamaan yhteistä yhtiötä.

Myöhemmin kuitenkin kävi ilmi, että "osakkeiden likvidiyden" parantamiseksi osakesarjat yhdistettiin siten, että A-osakkeita hyvitettiin äänivallan menetyksestä, Rakentajain Konevuokraamon tapauksessa hyvitys oli huomattava.

Perustelu tuntui oudolta, sillä heikko likvidiys rasitti lähinnä A-osakkeita. Sitä paitsi joissain yhtiöissä on sellainenkin käytäntö, että A-osakkeita voi vaihtaa halutessaan yksi yhteen B-osakkeiksi, jos tahtoo niistä likvidimpiä.

Asia tuli mieleen lukiessani Kauppalehdestä Kyösti Jurvelinin juttua aiheesta. Asia on ajankohtainen, sillä Oriola KD:n pääosakkaat ovat aloitteellisesti ehdottaneet osakesarjojen yhdistämistä. En ole osakas, mutta hanke olisi varmaan kannatettava kunhan siihen ei sisältyisi A-osakkaiden saamaa rahastoantia, millä äänivallan menetystä hyvitetään. Mielestäni B-osakkailla ei ole intressiä tällaiseen hyvitykseen suostua. 

Äänivaltaisten A-osakkeiden haltijoilla on yhtiössä määräysvalta ja he käytännössä tekevät aloitteet. B-osakkaat ovat mukana ensisijaisesti sijoittajina. Miksi he A-osakkaiden aloitteesta luopuisivat osasta omistuksestaan A-osakkaiden eduksi? Osakeyhtiölaki suojaakin eri osakelajien haltijoita vaatimalla tämän tyyppisiin päätöksiin  osakelajikohtaisen määräenemistön. Kuitenkin: usein A-osakkailla on myös B-osakkeita jotka varmasti ovat yhtiökokouksessa edustettuina.

Osakeyhtiön idea on, että kukin osake oikeuttaa yhtä suureen osuuteen yhtiöstä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan tästä poiketa mm. äänivallan tai osinkoetuoikeiden suhteen mutta tällainen poikkeaminen ei muuten vaikuta osakekohtaiseen yhdenvertaisuuteen.

Käytännössä äänillä on taipumus muuttua omaisuudeksi. Törkeissä tapauksissa se voi tapahtua kolmansien osapuolten kanssa tehtyjen kauppojen välityksellä petoksellisesti mutta myös kirkkaassa päivänpaisteessa kuten kävi muistaakseni Yhdyspankin etuoikeutettujen osakkeiden kumulatiiviselle osinkoetuoikeudelle 1990-luvun laman aikaan. Silloin pankki ei pitkään maksanut osinkoa, ja kun osinkoa vihdoin maksettiin etuoikeutettujen osakkeiden kumulatiivinen oikeus syrjäytettiin jollain lipevällä juristerialla.

Joskus vedotaan myös siihen, että ääniosakkeiden pörssikurssi on ollut korkeampi kuin B-osakkeiden, mihin osakesarjoja yhdistettäessä tarvitaan hyvitystä. Tällöin unohdetaan, ettei pörssillä ole mitään tekemistä yhtiösopimuksen kanssa. Yhtiösopimuksen ehdot näkyvät yhtiöjärjestyksessä ja sopimusta sovelletaan yhtiökokouksessa eikä pörssissä. - Eiväthän kaikki yhtiöt ole pörssissä, siksi fuusioihin ja osakesarjojen yhdistämisiin olisi saatava yleiset, pörssistä riippumattomat normit. - Kaikki pörssianalyysit laaditaan osakekohtaisin tunnusluvuin jotka muuttuvat absurditeeteiksi jos niitä pitää arvioida mahdollista omistusosuuden muutosta vastaan kuin venäläisessä oligarkkien ruletissa.  - Rahoitusteoreetikkojen mukaan kaikki arvot johdetaan Wall Streetiltä, mutta eihän Kochin veljeksiä siellä noteerata, Madoff siellä kyllä oli (ja Citybank ja Morgan).

Kun Euroopan Unionin osakeyhtiödirektiiviä uudistettiin oli Suomen päähuoli säilyttää mahdollisuus osakkeiden äänivaltaeroon. Nimen omaan tätä, "Wallenbergien ja Ehrnroothien isänmaallista asiaa" ajettiin vähemmistöosakkaiden etujen suojelemisen sijaan. Eivätkö ääniosakkeet sitten kelpaakaan kun niitä näin yhdistellään?

Nokia yhdisti osakesarjansa aikoinaan yksi yhteen. Missä on uusi Nokia?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat